corbel הוא אלמנט אדריכלי שמטרתו לשאת משקל, בעבר היה מותקן על קירות המבנה כעזר לנשיאת מרפסות מבנים. כיום הפתרון האדריכלי הוא אלמנט עיצובי שמעניק עוד רובד של אותנטיות ומראה אירופאי לכל מרפסת תחתיה ישולב. בחצר אולם התצוגה ניתן להתרשם ממספר דוגמאות עתיקות מפירוקים ברוח הארט-דקו וארט-נובו.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
עוד בנושא