kf1
kf1-3
kf1-22
kf7
kf1-7
ppp
DSC_0171
nnn

לבנים עתיקות מפירוקים למראה פרובנס. שילוב הלבנים העתיקות בחלל המבנה מעניק משחק צבעים נפלא של עושר ועומק ויזואלי. אדריכלות: רחל אברהם

עוד בנושא