b_bar_00772
b_bar_00830
b_bar_00800
KRS_2288
KRS_2313
KRS_2292

עץ ובריקים. 

את הלבנים העתיקות שלנו ניתן ליישם גם בחזיתן הרחבה. בפרויקט “עץ ובריקים” בחרו הלקוחות לחפות חלקים שונים בביתם להשלמת המראה הכפרי. מסגרות העץ ורצפת העץ מתחברים באופן טבעי ללבני הפירוק ומשלימים את אותה תחושה אירופאית של בית עשוי עץ ואבן.

אנו ב”קרן-סטון” מייבאים לארץ מאות משטחים של לבנים עתיקות מפירוקים. לקבלת המראה הטבעי יש צורך בבחירת בתים לפירוק שאינם מכילים צבעים אדומים ושחורים. על מנת להבטיח גוונים טבעיים בלבד מיון הלבנים נעשה מפירוקים של בתים עשויי רק הצבעים המבוקשים על ידי הלקוח. בחירת הצבעוניות המבוקשת נעשית בחצר אולם התצוגה ובליווי איש צוות, ניתן לבחור ולסמן את הפירוק האהוב מתוך מאות משטחים וממנו בלבד יתבצע המיון.

עוד בנושא